Quy định về phí bảo lãnh BĐS: Người mua nhà vẫn lo lắng vì sao?

Theo đó, Luật yêu cầu chủ đầu tư phải có bảo lãnh của ngân hàng mới được bán nhà hình hành trong tương lai. Nếu dự án không triển khai

Trước quy định mới này, người mua nhà đang đón nhận với nhiều ý kiến khác nhau. Có người đồng tình nhưng cũng có người lo lắng rủi ro vẫn có thể xảy ra.

Từ 1/7/2015, người mua nhà sẽ không phải lo mất hàng tỷ đồng tại những dự án bán nhà trên giấy nữa, khi mà Luật Kinh doanh BĐS 2014 được thực thi.

Theo đó, Luật yêu cầu chủ đầu tư phải có bảo lãnh của ngân hàng mới được bán nhà hình hành trong tương lai. Nếu dự án không triển khai tiếp được, ngân hàng sẽ thay mặt chủ đầu tư hoàn trả lại tiền cho người mua nhà.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *